มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering ครั้งที่ 2 (TCAS 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ TSU Smart Engineering ครั้งที่ 2
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โควตา (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับนิสิตโครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering รอบที่ 4
[แก้ไข] ประกาศ กำหนดการจัดโครงการสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
[ด่วน] ประกาศรับนิสิตโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering รอบที่ 3
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering รอบที่ 2
ประกาศ แจ้งกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering รอบที่ 1
ประกาศ รับนิสิตโครงการรับตรง วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ รับสมัครนิสิตในโครงการ TSU Smart Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 1/2560


หน้าที่ :