คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 20 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ TSU Smart Engineering ครั้งที่ 2
 
     ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

โครงการ TSU Smart Engineering ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2561