คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 2 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โควตา (สอบสัมภาษณ์)
 
     ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 2 การรับแบบ Quota

ประจำปีการศึกษา  2561