คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ส.ค.60 ถึงวันที่ 19 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560
 
     

     เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีโอกาสเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560 โดยในงานครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดแสดงนิทรรศการสาธิตการทำลูกโป่งอย่างง่าย และการบังคับหุ่นยนต์ชนิดต่างๆ จากหลักสูตร วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ และ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานความเป็นวิศวกรรมของทั้งสองสาขาได้อย่างดี
     ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นอย่างยิ่งที่คอยสนับสนุนให้งานครั้งนี้ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอย่างนี้อีกสืบไป