คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ส.ค.60 ถึงวันที่ 15 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมใน โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ โครงการหล่อเกียร์ใหม่ใต้ร่มปาริชาต ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

          เมื่อวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ โครงการหล่อเกียร์ใหม่ใต้ร่มปาริชาต ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ และเสริมทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ และอาจารย์ เพื่อให้นิสิตใหม่พร้อมต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม และพร้อมจะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

          สุดท้ายนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอขอบพระคุณองค์การนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนทางคณะฯ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้โครงการรับนิสิตใหม่ในทุกๆ โครงการของทางคณะฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง